Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

zapomniane
7702 06db 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialadylena ladylena
zapomniane
6081 15b3 390
247 dni
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
zapomniane
zapomniane
2984 ecee 390
Reposted fromtfu tfu viacompletelydifferent completelydifferent
zapomniane
8727 ba66 390
Reposted from777727772 777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
zapomniane
4325 b306 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viablacksadcat blacksadcat
zapomniane
7677 691a 390
zapomniane
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena
zapomniane
8879 2723
Reposted frommessinhead messinhead

November 29 2017

November 28 2017

zapomniane
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir viate-quiero te-quiero
zapomniane
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

November 20 2017

zapomniane
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka vialajla lajla
zapomniane
milion czułych dotknięć w jednym spojrzeniu.
Reposted fromlabellavita labellavita vialajla lajla
zapomniane
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialajla lajla

October 21 2017

zapomniane
8651 a1cc 390
zapomniane
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viagreymouse greymouse
zapomniane
Chce mi się płakać, tak cholernie. Dalej nie wiem co czuję. 
8868 2937 390
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
zapomniane
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl